Làm thẻ tín dụng BIDV có khó không?

Tài Chính

Làm thẻ tín dụng BIDV cần những gì? Để mở thẻ tín dụng BIDV bạn cần thỏa mãn đủ và đúng các điều kiện sau đây: – Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên.– Đăng ký hộ khẩu thường trú […]