Biện pháp đảm bảo chất lượng

Đầu tư dự án

Biện pháp đảm bảo chất lượng

(1) Xây dựng được một hệ thống quản lý chất tượng có hiệu quả

Dưới góc nhìn của lý thuyết hệ thống thì công ty là một hệ thống phức tạp, với sự tham gia của nhiều người, nhiều bộ phận. Để điều khiển được hệ thống ấy tiến tới tự động hóa việc hoạt động của hệ thống cần phải xây dựng được “quy trình hoạt động”, trong đó mỗi người, từ người lãnh đạo cao nhất đến người bảo vệ, gác cổng, đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình.

Quy trình hoạt động phải được “chuẩn hóa” và “văn bản hóa” đê tôi ưu từng hoạt động, sao cho trong quá trình làm việc công ty là một cơ thể thống nhất như sự hoạt động của con người.

(2) Nâng cao nhận thức về chất lượng và phong cách làm việc của cán hộ, công nhân viên trong đơn vị

Quá trình áp dụng ISO 9000 toàn thể thành viên công ty sẽ hình thành được nề nếp và phong cách làm việc tiên tiến, mang phong cách “công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’ trong nền kinh tế tri thức hiện nay.

Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, 70% dân số là nông dân, nên tác phong làm việc thường tự do, thoải mái, lề mề, đã làm chậm sự phát triển. Vì vậy cần phải đổi mới phong cách làm việc cùng với việc đổi mới tư duy, nhất là trong Ngành Xây dựng. ISO 9000 sẽ là con đường đưa các công ty phát triển lên một tầm cao mới để hội nhập quốc tế.

(3) Nâng cao trình độ công nghệ và thiết bị

ISO 9000 không phải là tiêu chuẩn của sản phẩm, mà là tiêu chuẩn vể hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo cho sản phẩm luôn có chất lượng ổn định, đạt các yêu cầu kỹ thuật đã định.

Như vậy, một sản phẩm ở cấp thấp vẫn có chất lượng tốt, nếu giá cả rẻ, phù hợp với người tiêu dùng, vẫn được thị trường chấp nhận. Ví dụ, nhà ở chung cư cho người có thu nhập thấp, đẳng cấp “bình dân” vẫn bán được ở Hà Nội. Vấn để đặt ra là, nhà sản xuất làm thế nào để đảm bảo sản phẩm luôn luôn có chất lượng như nhau, hoặc cải tiến để có chất lượng tốt hơn.

Nếu không giữ được chất lượng như ban đầu hoặc kém đi thì sẽ bị thị trường loại bỏ. Vì vậy không nên chờ khi có dây chuyền công nghệ hiện đại mới áp dụng ISO 9000.

(4) Nâng cao trình độ người lao động và bộ máy quản lý

Đê đảm bảo được chất lượng và áp dụng ISO 9000, một yêu cầu quan trọng là mọi thành viên phải tuyệt đối tuân thủ các quy định đã được viết ra trong quy trình làm việc. Vì vậy, điều chủ yếu là mọi nhân viên phải được đào tạo, tập huấn, sao cho có đủ kỹ năng để thực hiện thành thạo các công việc, theo đúng yêu cầu mà không nhất thiết phải có học vấn cao. Tất nhiên có trình độ cao thì càng tốt, nếu không thì phải tập huấn để đạt mức trung bình tối thiểu.

Nhân viên văn phòng phải sử dụng được vi tính.

(5) Quy mô của công ty

Kinh nghiệm cho thấy, công ty có từ 100 – 500 người là thích họp nhất cho việc sử dụng ISO 9000, không nên đông quá hoặc ít quá.

Đối với các tổng công ty nên chọn một số công ty mạnh làm trước rồi áp dụng cho tổng công ty.

(6) Yếu tố quyết định – yếu tô’ con người là trung tâm

Quản lý chất lượng là quản lý các hoạt động của con người trong dây chuyền sản xuất. Vì vậy yếu tố con người là quan trọng nhất.

Để áp dụng ISO 9000 yếu tố quyết định là:

–     Sự cam kết và hỗ trợ của lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp.

–     Sự hiểu biết về hệ thống chất lượng cũng như ý thức của toàn thể nhân viên.

Chất lượng sản phấm phụ thuộc vào sự đóng góp của từng thành viên trong công ty, bất kể cương vị nào.