Chủ động lắng nghe bao gồm việc thu thập dữ liệu một cách có hệ thống

Tin tức

Chủ động lắng nghe bao gồm việc thu thập dữ liệu một cách có hệ thống, liên tục từ cả người sử dụng lẫn người cung cấp dịch vụ để tìm ra xu hướng thay đổi về kỳ vọng cũng như cách nhìn nhận,chung cư five star garden đánh giá từ họ. Lắng nghe chủ động là cách tiếp cận kết hợp nhiều phương pháp tiếp thu ý kiến khác nhau để chúng cùng phát huy các điểm mạnh cũng như bù đắp những khiếm khuyết cho nhau. Cách tiếp cận này liên quan trực tiếp đến việc đưa ra quyết định của cấp lãnh đạo, đòi hỏi họ phải đồng thời vừa tiếp nhận thông tin vừa đưa ra giải pháp phù hợp. Đây là một công cụ có tính thúc đẩy hành động, đầu vào cho các giải pháp, một công cụ hữu ích để đổi mới và phát triển.

Ky-nang-quan-ly-va-dieu-hanh-kinh-doanh

Chủ động lắng nghe bao gồm việc thu thập dữ liệu một cách có hệ thống

Hệ thống lắng nghe, tiếp nhận đóng góp trong ngành dịch vụ

Việc lắng nghe chủ động có thể thúc đẩy và chỉ dẫn cho việc đổi mới về mặt chiến lược và hoạt động. Khía cạnh chiến lược đã được trình bày trong chương 4, và giờ đây, chúng tôi tập trung đề cập đến khía cạnh còn lại: đổi mới hoạt động.chung cu goldmark city Bảng 5-2, được trích từ tài liệu của tôi và cộng sự, A. Parasuraman được thực hiện trước đó, nêu tổng quan về 11 phương pháp nghiên cứu mà một công ty dịch vụ có thể sử dụng để xây dựng hệ thống tiếp nhận ý kiến phản hồi.chung cư hh2 abc dương nội Không có công ty nào sử dụng tất cả các phương pháp bởi quá nhiều thông tin lại dẫn đến tình trạng quá tải và có thể làm mờ nhạt thông điệp quan trọng nhất ẩn chứa bên trong. Ngược lại, mỗi phương pháp lại có những hạn chế. Do đó, việc sử dụng cùng lúc nhiều phương pháp sẽ cung cấp một bức tranh đầy đủ và chính xác hơn về trải nghiệm của khách hàng với dịch vụ của công ty, về trải nghiệm của nhân viên trong quá trình phục vụ khách hàng và về những ưu tiên của công ty nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.