Có thể bạn đang bán tài sản ở thị trường bạn không muốn tham gia nữa

Tin tức

Có thể là nhà môi giới đã giới thiệu các thương ban chung cu park hill times city vụ cho bạn khi bạn đang sở hữu tài sản đầu tiên. Anh ấy đã nghĩ đến bạn, và giờ bạn trả ơn.

Khi bạn cho họ quyền rao bán tài sản trước đó bạn không mua thông qua họ, vị thế của bạn trong danh sách những khách hàng tốt nhất của họ sẽ tăng lên. Bạn sẽ được họ giới thiệu các thương vụ thậm chí còn hay hơn.

Nếu không có nhà môi giới nào như trên, bạn sẽ chọn một nhà môi giới bạn muốn hợp tác. Khi gia nhập một thị trường, tôi thường tìm kiếm hai kiểu nhà môi giới: nhà môi giới uy tín, người thực hiện phần lớn các thương vụ tại thị trường đó, và nhà môi giới đang lên. Có một cách để thu hút nhà môi giới uy tín là nhờ họ rao bán thương vụ cho bạn. Như vậy, bạn sẽ trở thành khách hàng tức thời, giúp mang lại nguồn doanh thu tức thì.

Có thể bạn đang bán tài sản ở thị trường bạn không muốn tham gia nữa

Khi bán thương vụ thông qua nhà môi giới đang lên,ban chung cu times city park hill bạn sẽ nhanh chóng được xem là một người bán trên thị trường, và trở thành một khách hàng quan trọng. Họ đang đói và bạn mang lại rất nhiều bữa tiệc cho họ. Họ sẽ biết ơn bạn, và trả ơn bằng những thương vụ hấp dẫn họ biết.

Có thể bạn đang bán tài sản ở thị trường bạn không muốn tham gia nữa. Trong trường hợp này, bạn có thể nghĩ tới việc bán qua các công ty quốc gia lớn.

Các công ty lớn có cơ sở dữ liệu khách mua tiềm năng lớn, và rất nhiều kết nối marketing. Nhà môi giới địa phương sẽ biết phần lớn những nhà đầu tư địa phương.

Bạn sẽ phải phỏng vấn một vài đối tượng để xác định điểm mạnh,bán chung cư park hill times city điểm yếu của họ. Mục tiêu thứ nhất là thiết lập mức giá cho tài sản của bạn mà họ nghĩ là có thể bán được. So sánh với giá bạn đã xác định trước đó, dựa vào mức thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh mục tiêu, và giá trị vốn hóa thị trường cho những thương vụ giống thương vụ của bạn.