Điều kiện tuyển nhân lực tại công trường

Đầu tư dự án

Điều kiện tuyển nhân lực tại công trường

Đối với các dự án lớn cần phải có thỏa thuận tuyến nhân công tại công trường. Tại các công trường lớn, nhất là những dự án do nhiều nhà thầu đảm nhận thì chú đầu tư nên có một “Ban tuyển dụng nhân viên”. Ban này có trách nhiệm liên hệ với Hiệp hội Nhà thầu đế được hỗ trợ, điều này đảm bảo rằng mọi công nhàn trên cồng trường đều được tuyên theo cùng điều kiện tiêu chuẩn.

Thỏa thuận về lao động trên công trường gồm các điều khoán sau:

–     Phân định khu vực được đảm nhiệm;

–     Cam kết làm việc có hiệu quả và linh hoạt với năng lực đa dạng…;

–     Phương thức và tỷ lệ tính toán tiền công theo từng thể loại;

–   Thang lương, bậc lương và mức lương (theo tính chất công việc hay theo hình thức đặc biệt cho những người có trình độ cao);

–    Điều kiện tuyển theo tuần, ngày hay theo mùa vụ, cam kết làm việc, theo dõi ngày công, giờ công, giờ làm thêm, nghỉ việc tự động, nghỉ ốm, nghi phép, nghỉ việc đế nhận nhiệm vụ khác. Quy định về nghỉ lễ, tết, giải lao, giữa giờ, giữa ca, ãn trưa, ăn tối…;

–      Quỹ tiền lương hưu trí hay các khoản chi đột xuất;

–    Điều kiện tuyến công nhân từ xa đến: thời gian làm quen việc, phương tiện giao thông, nơi ăn ở, tiền trợ cấp…;

–      Quy chế trả lương cho những người thực tập…;

–      Điều khoản an toàn lao động;

–      Tiền lương của những ngày đi họp, thảo luận, tập nghĩa vụ…

Huy động nhân lực tại công trường

a) Kiểm tra công trường trước khi điều nhân lực ra thi công

Ngoài việc chuẩn bị công trường xây dựng theo yêu cầu của tổ chức thi công trên công trường, giám sát công trình phải kiểm tra các công việc sau:

–       Địa diêm tiến hành công việc đã đủ điều kiện an toàn cho công nhân làm việc chưa?

–       Vật tư, thiết bị cần thiết đã sẵn sàng chưa?

–       Việc chuẩn bị ván khuôn, giàn giáo đã đủ chưa?

Thực tế cho thấy, nếu công việc kiểm tra không chu đáo thì rất khó huy động hết số lượng và năng lực của công nhân, dễ kéo dài thời gian và tãng chi phí. Do vậy cũng khó tạo được sự nhiệt tình hợp tác của công nhân.

b) Tỷ lệ giữa cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật

Khi lập kế hoạch nguồn nhân lực cần cân nhắc thận trọng tỷ lệ giữa người phụ trách kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và công khàn có năng lực.

Nếu tuyển chọn công nhân đa năng lực sẽ dễ dàng khi bố trí công việc. Mặt khác những công nhân này đương nhiên sẽ làm thêm được nhiều việc không cần có trình độ kỹ thuật.

Nên hạn chế việc tuyển quá nhiều công nhân có tay nghề cao vì như vậy sẽ gày thiếu nhiều lao động để hỗ trợ khi cần thiết.

Giám sát nhân lực

a) Người giám sát nhân lực trên công trường

Giám sát lao động trên công trường thuộc trách nhiệm của đốc công hay đội trướng dưới sự điều hành của giám sát công trường. Đốc công truyền đạt thông tin về quyền lợi cho công nhân, đồng thời thông báo về những vấn để mà công nhân quan tâm tới ban quản lý. Họ là người chỉ đạo công việc và là cầu nối giữa người phụ trách kỹ thuật và công nhân kỹ thuật.

Khi giám sát tại công trường đòi hỏi phải có sự quan tâm cẩn thận, giám sát công trình cần đưa ra những hướng dẫn, chi đạo công việc và truyền đạt ý tướng cho công nhân.

Những điều cần chú ý trong giám sát nhân lực trên công trường:

–   Ban giám sát, nhất là kiến trúc sư, kỹ sư hoặc ban xây lắp không bao giờ chỉ thị trực tiếp cho công nhân, trừ những trường hợp vì lý do an toàn khẩn cấp;

–    Ban quản lý và cán bộ phụ trách nghiệp vụ không bao giờ được coi thường những người làm lao động trên công trường vì đó là điều rất dễ dẫn đến tranh chấp trong lao động và gày mâu thuẫn;

–    Nếu có sai sót trong kỹ thuật thì ban kỹ thuật nên thông báo cho giám sát công trường, giám sát công trường sẽ thông báo cho đốc công và đốc công sẽ là người yêu cầu công nhân sửa lại.

Đốc công (đội trướng) là cầu nối giữa ban quản lý và công nhân, về lĩnh vực hành chính, đốc công phải nắm được mức lương của từng loại hình công việc và thời gian cho phép thi công công việc. Họ phải là người quen việc, có năng lực trong công việc cụ thể.

Người đốc công có thể là nam hay nữ, là người có vai trò độc lập trên công trường, nhìn chung vai trò của đốc công gồm những công việc sau:

–    Đảm bảo mọi người công nhân trên công trường đều được an toàn, phải đảm bảo rằng an toàn lao động trong quá trình thi công đã được duy trì;

–      Có kế hoạch đảm bảo thi công liên tục phù hợp với tiến độ chung của dự án;

–      Có nhiệm vụ kiểm tra các công cụ, máy móc đưa vào thi công;

–    Có trách nhiệm kiếm tra các điều kiện lao động bắt buộc đối với từng công việc tại từng vị trí cụ thể;

–    Đảm bảo mọi công việc được điều hành đúng quy cách và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật;

–    Lưu trữ các biên bản chứng từ về chi phí đối với các vật liệu đã sử dụng vào công trình, phải lưu trữ các biên bản giờ công lao động và phải lưu trữ các biên bản về thời gian thi công công trình;

–    Trợ giúp cho giám sát khối lượng trong việc tính toán khối lượng công việc hoàn thành trong hợp đồng thuộc dự án;

–    Phối hợp chặt chẽ với các bên đối tác và các nhà thầu khác trong quá trình thi cóng để giảm tới mức thấp nhất các mâu thuẫn và các sự cố phát sinh;

–    Phối hợp với tổ chức công đoàn và các nhóm đại diện khác của công nhân, thảo luận giải quyết các vướng mắc trong quan hệ công việc với công nhân;

–    Có trách nhiệm giám sát và giữ gìn kỷ luật chung trong công nhân, có quyền khiển trách (cách làm thật khéo léo) những công nhân làm việc kém hiệu quả, gây trớ ngại hay không chịu hợp tác;

–    Theo dõi việc làm hàng ngày so với bản vẽ để đảm bảo thực hiện đúng quy trình quy phạm kỹ thuật và tiến độ thi công.

c) Giao ban, hội họp trên công trường

Nên tổ chức các phiên họp hàng tuần giữa cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật đê bàn về những nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện hợp đồng như an toàn, biện pháp
thi công, về máy móc thiết bị, về việc cung cấp nguyên vật liệu… và các bất đồng giữa các nhà thầu. Tại các cuộc họp này đốc công thông báo các vấn đề đặc biệt trên công trường và những mối quan tàm của công nhân.

Các cuộc họp này thường hạn chế trong vòng 15-20 phút, thường không chính thức với sự tham gia của những người làm việc trên cùng địa bàn.