Kế hoạch quản lý an toàn lao động trong xây dựng

Đầu tư dự án

Kế hoạch quản lý an toàn lao động trong Xây dựng

Nội dung của kế hoạch quản lý AT

Nội dung của kế hoạch quản lý ATLĐ bao gồm:

a)      Các biện pháp về kỹ thuật ATLĐ

–    Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, bộ phận, dụng cụ nhằm mục đích che, chắn, hãm, đóng, mở các máy, thiết bị, bộ phận, công trình, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động;

–      Làm thêm các giá để nguyên vật liệu, thành phẩm;

–      Bổ sung hệ thống chống sét, chống rò điện;

–      Lắp đặt các thiết bị báo động bằng màu sắc, ánh sáng, tiếng động…

–      Đặt biển báo;

–      Mua sắm, sản xuất các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy;

–      Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với người lao động;

–    Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho chứa các chất độc hại, dễ cháy nổ ra xa nơi có nhiều người qua lại.

b)       Các biện pháp kỹ thuật phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động

–      Lắp đạt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi khí độc;

–    Nâng cấp, hoàn thiện làm cho nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, ồn và các yếu tố độc hại lan truyền;

–      Xây dựng, cải tạo nhà tắm;

–      Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc.

c)       Mua sắm trang bị bảo vệ cá nhân

Dây an toàn, mặt nạ phòng độc, tất chống dính, tất chống vắt, ủng cách điện, ủng chịu axít, mũ bao tóc, mũ chống chấn thương sọ não; khẩu trang chống bụi, bao tải chống ồn, quần áo chống phóng xạ, chống điện từ trường, quần áo chống rét, quần áo chịu nhiệt…

d)       Chăm sóc sức khoe’ người lao động

–      Khám sức khoẻ khi tuyển dụng;

–      Khám sức khoẻ định kỳ;

–      Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;

–      Bồi dưỡng bằng hiện vật;

–       Điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động.

e)       Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về quản lý AT

–       Tổ chức huấn luyện về quản lý ATLĐ;

–       Chiếu phim, tham quan triển lãm quản lý ATLĐ;

–       Tổ chức thi an toàn, vệ sinh giỏi;

–       Tổ chức thi viết, thi vẽ, đề xuất các biện pháp tãng cường công tác quản lý ATLĐ;

–       Kẻ panô, áp phích ATLĐ; mua tài liệu, tạp chí quản lý ATLĐ.

Kế hoạch quản lý ATLĐ gồm cả nội dung, biện pháp, kinh phí, vật tư, thời gian hoàn thành, phân công tổ chức thực hiện. Đối với các công việc phát sinh trong nãm kế hoạch phải được xây dựng kế hoạch bổ sung phù hợp với nội dung công việc. Kinh phí trong kế hoạch quản lý ATLĐ được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông của các doanh nghiệp; đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp được tính trong chi phí thường xuyên.

Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý ATLĐ

a)   Căn cứ để lập kế hoạch

–    Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

–    Những thiếu sót tồn tại trong công tác quản lý ATLĐ được rút ra từ các vụ tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, từ các báo cáo kiểm điểưi việc thực hiện công tác quản lý ATLĐ và bảo vệ môi trường năm trước;

–    Các kiến nghị phản ánh của người lao động, ý kiến của tổ chức công đoàn và kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

b)  Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý ATLĐ

–     Sau khi kế hoạch quản lý ATLĐ được người sử dụng lao động hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thì bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện;

–     Cán bộ quản lý ATLĐ phối hợp với bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thường xuyên báo cáo người sử dụng lao động, đảm bảo kế hoạch quản lý ATLĐ được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn;

–     Người sử dụng lao động có trách nhiệm định kỳ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kế hoạch quản lý ATLĐ và thông báo kết quả thực hiện cho người lao động trong đơn vị biết.

Hiệu chỉnh kế hoạch quản lý ATLĐ

–     Cãn cứ vào việc kết quả điều tra, giám sát và đánh giá, nếu xét thấy kế hoạch quán lý ATLĐ đã xây dựng còn khiếm khuyết do khách quan, chú quan thì phải thực hiện hiệu chỉnh để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh;

–     Xác định và phân tích những nguyên nhân cơ bản của những vấn đề không còn phù hợp của kế hoạch quản lý ATLĐ;

–       Khi hiệu chỉnh kế hoạch quản lý ATLĐ phải có thứ tự ưu tiên.