Kế hoạch quản lý môi trường xây dựng

Đầu tư dự án

Kế hoạch quản lý môi trường xây dựng

Xây dựng hệ thống Quản lý môi trường xây dựng

–     Phổ biến nhằm quán triệt những quy định về quản lý môi trường từ thủ trưởng đơn vị đến tất cả mọi thành viên trong đơn vị;

–       Xác định các sản phẩm của cơ sở sản xuất cần đạt tiêu chuẩn môi trường;

–       Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật cụ thê đé bảo vệ môi trường;

–     Cần quy định cụ thể về công nghệ, kinh phí và lực lượng thực hiện hoạt động quán lý môi trường, có quy chế cụ thể để lực lượng này hoạt động;

–     Đào tạo và có các phương pháp nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng sản phẩm theo yêu cầu bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên;

–     Tổ chức thông tin, tuyên truyền trong nội bộ và bên ngoài về vấn đề bảo vệ môi trường. Các thông tin phải được lưu giữ để có thẻ’ kiểm tra xử lý kịp thời;

–       Định kỳ kiểm tra mạng lưới tổ chức bảo vệ môi trường của cơ sở;

–     Cấp quản lý phải kiểm tra hệ thống kỹ thuật bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, thường xuyên và có hiệu quả;

–     Phấn đấu bảo đảm cơ sở sản xuất được cấp chứng chỉ theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9.000 và các tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14.000.

Biện pháp quản lý tiêng ồn trong công trường xây dựng

a) Các nguồn ồn chủ yểu

–       Tiếng ồn do máy móc, thiết bị xây dựng hoạt động: động cơ, ống xả, còi.

–       Tiếng ồn do va chạm, ma sát của của máy móc, thiết bị…

a) Biện pháp kiểm soát và quản lý tiếng ồn

–      Kiểm tra, cưỡng chế tuân thủ các tiêu chuẩn tiếng ồn.

–      Cách ly nguồn ồn đối với các khu dân cư.

–      Xây dựng các tường cách âm xung quanh khu vực có nguồn ồn.

–      Trồng cây xanh xung quanh khu vực có nguồn ồn.

–      Giáo dục công nhân viên chức Ngành Xây dựng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Biện pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi xây dựng công trình

a)      Khi tổ chức thi công xây diữig

Trong quá trình thi công xây dựng, các đơn vị thi công xây dựng phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện để hạn chế các tác động có hại tới môi trường xung quanh:

–    Bố trí họp lý đường vận chuyên và đi lại. Lập hàng rào cách ly các khu vực nguy hiểm, vật liệu dễ cháy nổ. Thiết kế chiếu sáng cho những noi cần làm việc ban đêm và bảo vệ công trình. Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông vào mùa khô. Các phương tiện vận chuyển vật liệu phải có bạt phủ kín.

–   Lập kế hoạch xây dựng và kế hoạch nguồn nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quy trình thực hiện, áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại, các hoạt động cơ giới hóa và tối ưu hóa quy trình xây dựng.

–   Các tài liệu hướng dẫn về máy móc và thiết bị xây dựng được cung cấp đầy đủ. Lắp đặt các đèn báo hiệu cần thiết.

–   Công nhân cần phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ bảo hộ lao động trong quá trình thi công xây dựng.

b)      Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

–    Trong quá trình thi công không xả nước trực tiếp xuống các thủy vực xung quanh khu vực dự án, dễ gây ô nhiễm nước sông hồ,… do nước thải xây dựng. Vì vậy dự án cần bố trí các hố thu gom nước xử lý cặn và bùn lắng để không gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, không gây sụt lở đất các khu vực xung quanh, không gây lầy lội làm ảnh hưởng đến phía ngoài công trình và giao thông đô thị bằng cách xử lý riêng trong công trường hoặc có hố thu gom và chuyên chở ra nơi quy định. Các dung dịch khoan hoặc bùn đất phải thu gom và lắng đọng để nạo vét hoặc thu hồi.

–   Xây dựng các công trình xử lý nước thải tạm thời (ví dụ: bể tự hoại kiểu thấm), quy định bãi rác trung chuyển tạm thời tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường do công nhân xây dựng gây ra;

–           Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng chính vào các tháng mùa khô trong năm để hạn chế lượng chất bẩn sinh ra do nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công xuống nước sông hồ;

–   Hệ thống thoát nước đảm bảo có lắng cặn và giữ lại các chất thải trong quá trình xây dựng như rác, vật liệu xây dựng trước khi chảy ra ngoài.

c)      Khống chếô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công

–      Không sử dụng các loại xe, máy quá cũ để thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu;

–      Không chuyên chở vật liệu quá trọng tải quy định;

–    Giảm tốc độ thi công, lưu lượng vận tải từ 22h đến 6h sáng để không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh;

–      Lắp đặt thiết bị giảm tiếng ồn cho các máy móc có mức ồn cao;

–    Kiểm tra mức độ ồn, rung trong quá trình xây dựng từ đó đặt ra lịch thi công phù hợp để đạt mức ồn cho phép theo TCVN 5949-1998;

–    Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có khả nãng gây độ ồn lớn trên công trường.

e) Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực khác

–    Có biện pháp quản lý, thu gom phế thải xây dựng, chỗ vệ sinh tạm thời cho công nhân xây dựng;

–      Cấm đổ phế thải xây dựng tự do từ trên cao xuống mặt đất hoặc sàn dưới;

–      Phải có kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng đến nơi quy định;

–      Ở những nơi quá chật hẹp phải xin phép nơi đổ phế thải tạm thời;

–    Các đơn vị thi công, nhà thầu xây dựng có quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường bên trong công trường xây dựng và khu vực xung quanh. Tập kết vật liệu xây dựng đúng nơi quy định, không làm bay bụi, không gây ảnh hưởng đến giao thông, không ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như lao động sản xuất của nhân dân trong vùng;

–    Công trình kĩ thuật hạ tầng tại công trường: Bảo vệ cây xanh trong và xung quanh công trường, việc chặt hạ cây xanh phải được phép cơ quan quản lý cây xanh; Việc chiếu sáng bên ngoài phải tuân theo tiêu chuẩn, đối với các nhà cao tầng phải có đèn báo hiệu an toàn ban đêm; Các công trình vệ sinh tạm thời phải được xử lý triệt để và không gây ảnh hưởng đến môi trường lâu dài sau khi hoàn thành công trình;

–    Phải có biện pháp cụ thể đê’ bảo vệ cảnh quan, giá trị thẩm mỹ, không gian kiến trúc và các yêu cầu khác của khu vực xung quanh trong quá trình thi công xây dựng công trình;

–    Đối với sức khỏe người lao động: dự án tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điểu kiện sinh hoạt như lán trại, nước sạch, ăn, ở.

Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo ATLĐ và môi trường xây dựng

Để kiểm soát và bảo đảm an toàn lao động và môi trường xây dựng phải dựa vào các bản kế hoạch bảo đảm an toàn và môi trường xây dựng.

Chủ đầu tư phải căn cứ vào bản kế hoạch bảo đảm an toàn lao động và môi trường xây dựng để phân công cho các đơn vị chuyên trách, đơn vị phối hợp và các cá nhân chịu trách nhiệm cụ thể theo dõi, giám sát và quản lý quá trình thi công và đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn và môi trường.

Quá trình theo dõi, đôn đốc, giám sát và quản lý quá trình thi công về mặt an toàn và môi trường, cá nhân và đơn vị được phân công phải lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất gửi chủ đầu tư xem xét và quyết định xử lý.

Báo cáo định kỳ có thể có chu kỳ là 1 tuần, 1 tháng, 1 quý. Báo cáo đột xuất, không thường xuyên khi có nguy cơ hoặc khả năng xảy ra sự cố hoặc tai nạn.