Lập các sơ đồ tài nguyên và tiến độ theo dây chuyền

Đầu tư dự án

a) Lập các sơ đồ tài nguyên

Sau khi vạch được lịch thực hiện các công việc của bản tiến độ, theo từng yêu cầu, phải lập lịch cung ứng các dạng tài nguyên.

Tài nguyên ở đây được hiểu là các dạng vật tư, nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, máy móc phục vụ cho thi công.

Mỗi loại tài nguyên được thể hiện bằng một bảng lịch yêu cầu riêng.

 

Lập các sơ đồ tài nguyên và tiến độ theo dây chuyền 1

Một thí dụ về nhu cầu một loại tài nguyên của dự án

 

Nêu tên từng bảng ghi loại tài nguyên được yêu cầu. Đối với mỗi công việc, ta phải tính ngày nào có yêu cầu loại tài nguyên đề cập đến là bao nhiêu.

Khối bên trái của bảng, vẫn ghi từng loại công việc giống như ở bảng tiến độ thi công chung. Khối lịch ta vạch những nét ngang tương ứng, mỗi đơn vị thời gian theo cột có yêu cầu loại tài nguyên ấy là bao nhiêu với từng công việc.

Dòng cuối cùng của bảng là nhu cầu cho loại tài nguyên của các công việc được cộng dồn theo cột cho từng đơn vị thời gian.

b) Điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với các mức cung ứng tài nguyên:

Khi mới sơ thảo bản kế hoạch tiến độ thì biểu đồ cung ứng tài nguyên thường nhấp nhô qua các thời điểm khác nhau. Hiện tượng mức yêu cầu tài nguyên của từng thời đoạn thay đổi nhiều sẽ làm cho việc cung ứng tài nguyên vất vả khó khăn và sản xuất thiếu điểu hoà.

c) Lập tiến độ dự án theo dây chuyền

Kinh nghiệm tổ chức sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp từ lâu đã chứng tỏ rằng phương pháp sản xuất dây chuyền là phương pháp tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao vì phương pháp này đã tận dụng được những ưu điểm và loại trừ những nhược điểm của các phương pháp thi công tuần tự và song song.

ưu điểm nổi bật của phương pháp dây chuyền thể hiện ở chỗ, theo phương pháp này các quá trình sản xuất dược tiến hành mội cách liên tục và nhịp nhàng. Với một năng lực sản xuất nhất định, khi áp dụng phương pháp dây chuyền sẽ dẫn đến tốc đô sản xuất nhanh, năng suất lao động cao. Chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ.

Nguyên tắc liên tuc và nhíp nhàng là cơ sớ cúa phương pháp sán xuất dây chuyến (hình 5.4).

 

Lập các sơ đồ tài nguyên và tiến độ theo dây chuyền 1

 

Thi công dây chuyền

 

Đặc trưng của thi cóng dây chuyền: Trong thi công dây chuyền, quá trình thi cổng tổng hợp được chia thành các quá trình thành phần, từ đó thực hiện tuần tự các quá trình đồng loại và song song các quá trình khác loại.

Khi lập tiến độ dự án theo phương pháp dây chuyển cán quan tâm đến các tham sô của dây chuyền như:

a) Tham số công nghệ

–       Sự phân chia và phân loại các quá trình thi công xây dựng;

–       Phân loại dây chuyền;

–       Cường độ dây chuyền;

b) Tham số không gian

–       Mặt trận công tác (hay còn gọi là diện công tác);

–       Đoạn thi công và phân đoan thi công;

–       Đợt thi công;

–       Khu vực thi công.

c) Tham số thời gian

–       Nhịp dây chuyền;

–       Bước dây chuyền;

–       Gián đoạn kĩ thuật của dây chuyền.