Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

Đầu tư dự án

Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

A. Lập tiến độ cửa dự án theo lịch công tác

 

Lập, phê duyệt tiến độ của dự án 1

Tiến độ dự án lập theo lịch (ảnh minh họa)

 

Lập tiến độ theo lịch công tác là phương pháp lập kê hoạch đơn giản nhất. Người giao việc tổ chức họp với những người phải thực hiện công việc.

Lệnh sản xuất được nêu là một công việc được làm từ ngày nào đến ngày nào với những chi tiết vể khối lượng, vật tư được sử dụng, nhân công và các điều kiện khác được cung ứng ra sao. Người thực hiện công việc ghi chép trên lịch những dữ liệu ấy.

Cách làm này phù hợp với những công việc đơn giản, thời gian thực hiện ngắn ngày.

Cách thể hiện tiến độ theo lịch này phù hợp với vị trí quản lý kế hoạch là các tổ sản xuất. Các tố sản xuất được giao việc hàng tuần thậm chí chỉ được giao việc cụ thể trong vài ba ngày nên cách giao tiến độ kiểu lịch khá phù hợp.

Giao kế hoạch theo lịch ngày khó bao quát tầm việc khi thời gian yêu cầu hàng tháng. Thế hiện lịch theo ngày bắt người điều hành kế hoạch luôn phải nhớ việc cho từng nhóm thợ, có khi từng người thợ. Tuy nhiên cách giao việc kiểu này rất cụ thể, nhìn theo lịch biết ngày nào phải làm việc gì.

Nếu phạm vi điểu khiển rộng hơn, nhiều công việc phải tiến hành đồng thời lịch sẽ thê hiện dày đặc, gây rối cho người đọc lịch. Cần có phương pháp thể hiện có hình ảnh hơn: phương pháp thê hiên lích công tác theo đường ngang xuất hiện.

B. Lập tiến độ của dự án theo sơ dồ ngang

Nội dung các công việc gồm:

a) Thể hiện lịch tiến hành các công việc

Tiến độ được xây dựng nhờ ghép khối tên công việc và các dữ liệu liên quan với lịch thời gian. Dòng thể hiện công việc sẽ vạch nét ngang trên lịch thời gian ứng với thời gian phải thực hiện. Ta sẽ có biểu đồ có đủ dữ liệu về công việc, nhìn vào lịch, có thẻ thấy rõ hình tượng ngày nào phải làm việc gì, có bao nhiêu việc làm đồng thời trong một ngày.

Lập lịch tiến độ thi công theo sơ đồ ngang là bước tiến bộ, ít bị sót việc. Giả thử có sót công việc nào đó thì dễ phát hiện được vì trên sơ đồ có thế hình dung ra không những một việc mà cho người đọc thấy hình tượng cả nhóm công việc có mối tương quan với nhau.

Phương pháp này do một kỹ sư người Đức tên Gantt sáng tạo ra bảng thể hiện nên được gọi là phương pháp sơ đồ Gantt.

Tên công việc được thể hiện qua bảng. Số cột của bảng nhiều hay ít tuỳ theo người lập kế hoạch muốn thể hiện. Tuy nhiên những cột quan trọng bao gồm:

 

Lập, phê duyệt tiến độ của dự án 1

Tiến độ dự án lập theo sơ đồ ngang với ngày và tháng theo lịch

 

chi tiết đến ngày theo kiểu ghi ngày, tháng, năm.

So sánh giữa bảng tiến độ lập theo lịch từng ngày với bảng tiến độ trình bày theo đường ngang thì bảng tiến độ theo đường ngang cho ta hình ảnh trực quan toàn bộ quá trình xây dựng hạng mục hay công trình. Tuy nhiên việc vạch mối quan hệ giữa các công việc với nhau hết sức phụ thuộc vào kinh nghiệm của người lập kế hoạch. Cho đến nay, sự bắt đầu cho công việc chưa có quy định hay mối ràng buộc chật chẽ.