Quản lý đảm bảo điều kiện an toàn thiết bị

Đầu tư dự án

Quản lý đảm bảo điều kiện an toàn thiết bị

an toàn trong thi công lắp đặt thiết bị chủ yếu là an toàn điện, an toàn khi hàn, gia công phụ kiện, trang bị quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động, dây an toàn khi thao tác trên cao như thi công dây dẫn sét, cọc tiêu sét… An toàn về người, thiết bị khi vận chuyển bằng tời kéo, treo đỡ thiết bị nặng trong công trình.

Người quản lý chất lượng cần quan tâm và giám sát những công việc đảm bảo an toàn lao động nói chung và an toàn cho thiết bị nói riêng sau:

–  Trong khu vực thi công có thể gây nguy hiểm cho người như nơi có nguồn điện, dây dẫn điện hở, thi công thang máy (kể cả thang cuốn) và vận chuyển thiết bị nặng bằng tời kéo, khu vực đang thi công treo, đỡ vật nặng trên câo phải được cách ly bằng hàng rào, đặt biển báo nguy hiểm, không cho phép người không có nhiệm vụ qua lại. Tại các cửa giếng thang máy, hộp kỹ thuật, khoang thông tầng cần che chắn đã tránh rơi, ngã;

–   Để đề phòng những bất trắc trong quá trình lao động, khi tiến hành lắp đặt thiết bị trong không gian hẹp, khó quan sát như lắp đặt thang máy, thi công trong hộp kỹ thuật, công nhân không được làm một mình mà phải có tổ từ hai người trở lên có mặt tại hiện trường mới được thi công;

–  Khi làm việc nhất thiết phải đội mũ bảo hộ lao động và mang gãng cách điện, đi ủng cách điện;

–  Không được trèo, bám vào các khung sắt, ray dẫn hướng và đường cáp đê di chuyển từ độ cao này lên độ cao khác mà phải dùng thang;

–  Không vứt vào giếng thang, hộp kỹ thuật những mảnh kim loại, mẩu que hàn hay bất kỳ vật dư thừa khác;

–  Khi làm việc dưới cabin phải đảm bảo chắc chắn cabin được treo trên cáp mà cáp phải ép chặt vào rãnh puli dẫn và được hãm bằng bộ hãm an toàn, được chèn chặt hoặc được đặt trên dầm thép không thể rơi được;

–  Khi thi công trong vùng hay có sét hoặc thấy cần thiết, cần yêu cầu có hệ thống chống sét tạm trên công trường để loại trừ khả năng bị sét đánh;

–  Tại vị trí lưu giữ vật liệu nguy hại cho sức khoẻ con người như hoá chất độc hại, bông thúy tinh, cần che đậy không cho phát tán ra môi trường trong nhà làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người.

Quản lý đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường của vật tư, thiết bị

Thi công các hệ thống thiết bị công trình là một trong những công việc thải ra nhiều loại chất thải rắn, trong đó có loại có thể gây cháy, gây độc hại cho môi trường (bao bì, kim loại vụn, vật liệu cách âm, cách nhiệt, nước bẩn…) nên cần thu gom, quét dọn thường xuyên hàng ngày, bao gói kín đế đưa ra khỏi công trình, hạn chế sự phán tán bụi, chất thải trong quá trình thi công, đặc biệt cần loại trừ, hạn chế sự phát tán các chất thải nguy hại như vật liệu bảo ôn (bông, vải thủy tinh), hoá chất độc hại, môi chất lạnh.

Sau khi thử nghiệm, làm sạch các hệ thống trong quá trình lắp đặt, khi hoàn thành, các chất dùng để tẩy, rửa, chất lỏng dùng để thử áp lực cần được xả vào hệ thống thải chung, không xả tuỳ tiện trên công trường.

Khi thi công phần đào, đắp đất của mạng cáp ngầm, lưới cọc tiêu sét cần có biện pháp ngăn không cho phát tán bụi đất ra môi trường xung quanh.

Quản lý quá trình nghiệm thu vật tư, thiết bị

a) Mục đích

–      Đánh giá chất lượng lắp đặt so với hồ sơ thiết kế của từng công đoạn và chất lượng hệ thống tổng thể.

–       Lập hồ sơ tài lieu kỹ thuật phục vụ công tác vận ành, bảo dưỡng và sửa chữa sau này.

–      Lập hồ sơ, tì. liệu và các văn bản pháp quy phục vụ công tác thanh quyết toán công trình.

b) Trình tự kiểm tra và nghiệm thu

*      Giai đoạn nghiệm thu công việc

Thành phần ban nghiệm thu: Tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp.

Nội dung thực 1 lên:

–      Kiểm tra sự phù hợp, độ chính xác của việc lắp đặt thiết bị, phụ kiện so với thiết kế, quy định của nhà chế tạo thiết bị, máy móc. Lập bản vẽ hoàn cõng, xác nhận khối lượng, lập biên bản đánh giá, kết luận (nếu cần).

–      Kiểm tra, đánh giá về chất lượng, khối lượng những phần của hệ thống bị che khuất, chôn ngầm dưới đất, lập hồ sơ, tài liệu cần thiết trước khi lấp kín.

–      Tư vấn đảm bảo chất lượng phải theo dõi, giám sát những hoạt động trong quá trình lắp đặt của công nhân. Từng đoạn làm xong, phải kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu kịp thời các tiêu chí kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế để không làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công chung.

–      Giám sát, kiểm tra các quá trình thử nghiệm, hiệu chỉnh từng thiết bị, bộ phận và cả hệ thống, giám sát quá trình đo đạc các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật…

–      Khi công tác lắp đặt hoàn tất, cần tổ chức nghiệm thu lắp đặt tĩnh, phải kết hợp với chủ đầu tư mời cơ quan kiểm định có thẩm quyền tiến hành đo kiểm các thông số cần kiểm định, chạy thử đơn, liên động không tải.

–      Hoàn thiện hồ sơ hoàn công (bản vẽ, thống kê khối lượng vật tư, thiết bị đã lắp đặt thực tế, khối lượng công việc, vật tư, thiết bị phát sinh …).

*      Giai đoạn nghiệm thu hoàn thành

Sau khi chạ) không tải và đảm bảo hệ thống sẵn sàng hoạt động, đề nghị chủ đầu tư thành lập Hội đồng và tổ chức nghiệm thu theo luật định.

Thành phần hội đồng nghiệm thu:

(1) Đại diện chủ đầu tư (có sự tham gia của cán bộ trực tiếp sử dụng, vận hành).

(2) Đại diện nhà thầu lắp đặt.

(3) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát

(4) Đại diện nhà thầu thiết kế (nếu được chủ đầu tư mời).

(5) Đối với hệ thống đặc thù, có thể có thêm cơ quan kiểm định an toàn, cấp phép sử dụng và quản lý chuyên ngành cùng tham dự.

Tập hợp, hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật, hổ sơ quyết toán công tác lắp đặt hệ thống.