Quản lý tiến độ thi công lắp đặt thiết bị

Đầu tư dự án

Quản lý tiến độ thi công lắp đặt thiết bị

Việc đảm bảo tiến độ thi công lắp đặt thiết bị phụ thuộc rất nhiều điều kiện cả chủ quan lẫn khách quan. Những yếu tố chính làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công là:

(1) Thời gian nhập thiết bị

Hầu hết thiết bị, phụ kiện của hệ thống kỹ thuật nhập ngoại có những đặc điểm sau:

–      Việc đặt hàng thường được thực hiện chỉ khi đã trúng thầu;

–    Thời gian hàng về cảng Việt Nam phụ thuộc vào khả năng cung ứng của chủ hàng và phụ thuộc phương thức thanh toán, địa điểm sản xuất, phương tiện vận chuyển…

Với phương thức nhập hàng này, có khi chỉ vì một sai sót rất nhỏ của người đặt hàng, của công tác vận chuyển hoặc thiếu sự đồng bộ của một vài chi tiết trong thiết bị khi nhập về cũng làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

(2) Thời điểm vào thầu và khới công hạng mục

Đặc điểm của công tác lắp đặt thiết bị là phụ thuộc vào quá trình thi công phần xây thô thuộc công trinh. Việc xác định thời gian bắt đầu thực hiện thi công lắp đặt hạng mục sớm hay muộn có ảnh hưởng trực tiết tới khối lượng công việc thực hiện tại hiện trường.

Điều kiện hiệu chỉnh kích thước thực tế (thay đổi thiết kế theo điều 17 Nghị định 209/2004) bao gồm cả việc hiệu chỉnh giải pháp kỹ thuật thi công mà hệ quả cuối cùng là tiến độ thi công, khối lượng phát sinh.

Lưu ý: Việc xác định không đồng thời điểm bắt đầu thực hiện thi công lắp đặt không những ảnh hưởng đến tiến độ thi công mà còn ảnh hướng lớn đến biện pháp thi công, khối lượng thi công, chất lượng hệ thống nói riêng và thẩm mỹ chung của cả công trình. Có khi còn dẫn tới phải thay đổi thiết kế các phần có liên quan làm phát sinh khối lượng do không phối hợp kịp thời được giữa phần việc cần thi công trước, thi công sau của các nhà thầu khác nhau trên cùng mặt bằng, vị trí thi công trong công trình.

(3) Sự phối hợp giữa các nhà thầu có liên quan

Trong thực tế, mỗi hệ thống thiết bị được thực hiện lắp đặt bởi các nhà thầu khác nhau nên sự phối hợp thiếu chặt chẽ, đồng bộ giữa nhà thầu chính (phần xây, bê tông), nhà thầu điện, nước với các nhà thầu khác dẫn tới sự chồng chéo, cản trở thi công lẫn nhau sẽ làm ảnh hưởng khá lớn tới tiến độ thi công nói chung, có khi phải dỡ bỏ làm lại.

(4) Khả nãng tài chính của nhà thầu, của chủ đầu tư và năng lực điều hành, điều phối của ban quản lý dự án (trong đó có cả tư vấn giám sát).

Khả năng tài chính được thể hiện bằng việc thanh toán kịp thời theo tiến độ thực hiện hợp đồng, khả năng đặt hàng của nhà thầu, chủ đầu tư.

Nãng lực điều hành, điều phối đó là sự năng động, tính quyết đoán trong giải quyết công việc và việc tổ chức sự phối hợp thực hiện giữa các gói thầu,…

Ngoài ra, các yếu tố khác như sự hoàn chính, đồng bộ của hồ sơ thiết kế các hạng mục trong công trình, tính chất đặc thù của công trình… cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tóm lại: Để đảm bảo tiến độ thi công, ngoài việc giám sát, đôn đốc, giúp chủ nhiệm dự án điều hành sự phối hợp giữa các nhà thầu, người quản lý cần nắm bắt được các yếu tố làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công đối với từng hệ thống, từng công trình cụ thê để có giải pháp phòng ngừa, để xuất chủ đầu tư tìm biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời.

Quản lý khối lượng vật tư, thiết bị

Quản lý khối lượng trong thi công lắp đặt thiết bị công trình lă quản lý khối lượng đưa vào thi cống, số lượng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật của vật tư, thiết bị và cả giá trị về mặt kinh tế của chúng.

Vật tư, thiết bị được lắp đặt rất đa dạng về chủng loại, gồm nhiều chi tiết khác nhau, có chất lượng kỹ thuật, giá trị thương mại phụ thuộc cả về xuất xứ, nguồn gốc, cả về mẫu mã sản phẩm. Trong khi đó, phần lớn các thiết bị, chi tiết của hệ thống được lắp đặt ngầm trong tường, sàn (dây điện), hay bị che khuất trong khoang trần, hộp kỹ thuật (đường ống dẫn, FCU…) nên việc giám sát quản lý khối lượng xây lắp, xác định khối lượng vật tư, thiết bị thực tế cần phải được theo dõi thường xuyên trong quá trình nhập vật tư, thiết bị, gia công phụ kiện, lắp đặt, ghép nối hệ thống đó kịp thời thể hiện trong nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công.

Hạn chế tối đa khả năng phải chấp nhận do vật tư thiết bị đã gia công lắp đật xong phải sửa đổi làm chậm tiến độ chung hay thiếu kinh phí. Mọi sự thay đổi về vật tư, kích thước, khối lượng thiết bị, phụ kiện phát sinh cần được thể hiện cụ thể trong bản vẽ hoàn công và phải được tư vấn thiết kế, chủ đầu tư phê duyệt.

Tại hầu hết các công trình, các hệ thống thiết bị đều có sự thay đổi ít nhiều về thiết kế, về quy cách và chủng loại thiết bị, vật tư. Sự thay đổi này không những ảnh hưởng tới giá trị quyết toán gói thầu mà nó còn ảnh hưởng tới tiến độ thi công do thời gian phê duyệt thiết kế bổ xung của tư vấn thiết kế, của chủ đầu tư kéo dài.

Lưu ý: Việc bổ xung thiết kế và sự thay đổi khối lượng vật tư, thiết bị, khối lượng thi công phát sinh có thể do khách quan, bất khả kháng.