Quản lý công tác đo bóc khôi lượng xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành

Để công tác quản lý khối lượng được chặt chẽ, đúng quy định, yêu cầu việc đo bóc khối lượng phải được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc và có trình tự, đồng thời phải tuân thủ một số quy định sau đây: Quản lý công tác đo bóc khôi lượng Xây dựng công […]

Continue Reading

Quản lý các hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (P2)

Tự thực hiện –   Hình thức tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư là nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thuộc dự án do mình quản lý và sử dụng. –   Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, dự toán cho gói thầu […]

Continue Reading

Quản lý các hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (P1)

Tuỳ theo quy mô, tính chất, nguồn vốn Xây dựng công trình, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư xây dựng công trình lựa chọn nhà thầu theo các hình thức sau đây: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu. Những quy định cụ thể kèm theo các hình […]

Continue Reading