TỪ BỎ QUYỀN KIỂM SOÁT ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ KIỂM SOÁT

Tin tức

Xem xét bản cân đối kế toán, chú ý tới nợ và tài sản lưu động.

Bạn cũng nên yêu cầu danh sách các cải thiện về vốn bán chung cư times city park hill đang trong quá trình hoặc dự kiến thực hiện.

Tất cả những báo cáo trên cần đi kèm với một kết luận chung giải thích những điểm nổi bật trong các báo cáo. Các vấn đề chính bao gồm doanh thu, chi phí, dòng tiền, cải thiện vốn, hoạt động, nhân sự và các khoản khác.

Kết luận chung rất quan trọng vì bạn không có thời gian rà soát kỹ từng tin tốt hay không tốt. Tuy nhiên, đừng chỉ dựa vào bản kết luận, mà nên tự mình xem xét các con số.

TỪ BỎ QUYỀN KIỂM SOÁT ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ KIỂM SOÁT

Những nhà đầu tư bất động sản thương mại thành ban park hill times city công nhất phải đối mặt với thách thức từ bỏ việc tham gia trực tiếp vào tài sản. Lúc đầu điều này rất khó khăn, vì trong suy nghĩ của chúng ta, dấu hiệu, âm thanh và sự tiếp cận rất quan trọng. Đó thật sự là một thách thức khi phải từ bỏ suy nghĩ Tôi phải ngắm và sờ tận tay vào tài sản để biết được điều gì đang diễn ra để dựa vào một công cụ trợ giúp hiệu quả.

Nếu ai đó cần tham gia trực tiếp vào tài sản, thì đó là nhà quản lý của bạn chứ không phải bạn. Nhờ vậy, bạn có thêm thời gian đi đó đây và thực hiện thêm các thương vụ.

Đây là một số lời khuyên giúp bạn chuyển từ quản lý tài sản sang quản lý giá trị tài sản, vai trò được trả lương cao.

  • Cam kết dành thời gian cho dự án . Dù bán park hill times city bạn không dành thời gian cho những hoạt động hàng ngày, bạn vẫn nên cam kết dành thời gian và nếu cần thiết, cả tiền bạc cho tài sản để đảm bảo mọi việc được thực hiện tốt. Về vấn đề cam kết tài chính….